Điều khoản dịch vụ

Về các điều khoản

Với việc sử dụng những dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản nêu dưới đây. Những điều khoản này có hiệu lực ngay khi bạn lần đầu tiên dùng dịch vụ, ứng dụng.

Sử dụng dịch vụ, ứng dụng

Bạn đồng ý dùng dụng dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi chỉ với những mục đích đúng pháp luật và không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng dịch vụ, ứng dụng của chung tôi. Tất cả các bản quyền, mẫu mã, quyền về kiểu mẫu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong ứng dụng và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) đều thuộc quyền sở hữu của japminh.net hoặc người cấp phép cho japminh.net.
Bạn cũng đồng ý thêm rằng:
- Chỉ sử dụng dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
- Bạn sẽ không sử dụng các dịnh vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp.
- Không cố gắng để truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của người dùng khác.
- Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

Miễn trừ trách nhiệm:

Chúng tôi không bảo đảm tính kịp thời, chính xác, toàn vẹn của nội dung của các dịch vụ cũng như ứng dụng mà chúng tôi cung cấp. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo đảm  các dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi cung cấp là chính xác vào lúc đăng tải, nhưng chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gián tiếp/trực tiếp gì về thiệt hại gặp phải khi sử dụng các dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi không bảo đảm rằng các chức năng trên dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi sẽ hoạt động liên tục hay không có lỗi.

Cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi nội dung các điều khoản này trong từng thời điểm và khuyến cáo quý khách nên xem xét các điều khoản một cách thường xuyên.
Comments